Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

(Airel Uyan Airel Destan'nn alt kitabndan ilkidir)

NEW YORK TIMES ve USA TODAY En Çok Satan kitaplar arasndadr
Amazon'un En Çok Satan kitaplar arasnda lk 10'a girmitir
Barnes & Noble'n 1 numaral En Çok Satan kitabdr
iTunes ve Kobo'nun En Çok Satan kitaplar arasnda lk 10'a girmitir

Veronica Roth, Suzanne Collins, Cassandra Clare ve James Dashner hayranlar Aaron Patterson ve Chris White'n bu serisine baylacaklar.

"Kenara çekil Alacakaranlk! Aaron Patterson geliyor!" - Joshua Graham, Beyond Justice ve Darkroom romanlarnn çok satan yazar

"Bu kitab gerçekten de ne kadar çok sevdiime ardm. Bugüne dek nasl Alacakaranlk'tan sonra çkan tüm vampir öykülerinin üstüne atlamadysam, "dümü melek" konulu tonla öykünün üstüne de atlamadm. Bu, tipik bir dümü melek öyküsü deil. Beni serideki bir sonraki kitab nefesimi tutmu bekler halde brakan bir kitap. Elinizi çabuk tutun, lütfen!!!" - Sandra Stiles

* * *

NEW YORK TIMES ve USA TODAY En Çok Satan gerilim yazar Aaron Patterson bu heyecan verici yeni genç yetikin paranormal romans serisinde Chris White ile bir ekip oluturuyor!

KTABIN KONUSU:

Airel: Uyan

Airel'n istedii tek ey normal olmakt

Idaho'nun ufak Boise ehrinde isimsiz bir yerde yaayan 17 yanda sradan bir kz gibi görünüyor: Airel. Ancak o sorunsuz günler sona ermek üzere. Airel'n geçirdii deiim öylesine köklü olacak ki, bunun bir yanlsama olup olmadn sorgulayacak. Acmaszca, dur durak bilmeden, en karanlk yerlerde eski çalara ait bir düman tarafndan izlenen Airel'n hayatn kurtarmak için savamay örenmesi gerekecek. Tüm bunlar kim olduuyla, soyuyla ilgili. Bu yüzden asla en çok istedii eyi elde edemeyecek: Asla normal olmayacak.

* * * AIREL, Uyan (1. Kitap: Airel Destan'nn 1. Bölümü) AIREL, Kefedi (2. Kitap: Airel Destan'nn 2.-4. Bölümleri), MICHAEL, Lanet (3. Kitap: Airel Destan'nn 5. ve 6. Bölümleri) MICHAEL, z (4. Kitap: Airel Destan'nn 7. ve 8. Bölümleri), URIEL, Miras (5. Kitap: Airel Destan'nn 9. ve 10. Bölümleri) URIEL, Bedel (6. Kitap: Airel Destan'nn 11. ve 12. Bölümleri) * * *

AIREL: UYANI (AIREL DESTANI BRNC KTAP) meleklerin, dümü meleklerin, iblislerin, paranormal yaratklarn bulunduu öykülerden, paranormal romanstan, tarihi ortaça romanslarndan, gençlik & genç yetikin paranormal fantezi romanslarndan, gençlik & genç yetikin paranormal ehir fantezi romanslarndan ve gençlik & genç yetikin paranormal romans serilerinden holananlara göre.

ELETRLER:

"Bir erkein bir erkek bak açsyla bir roman yazmas ve birçok olumlu eletirel ve ticari övgüler alarak yaynlanmasn salamas nadir görülen bir yetenektir. Ancak, ayn erkein, daha dorusu bu kitapta olduu gibi erkeklerin bir genç kzn bak açsyla bir roman yazmas ve Aaron Patterson ve Chris White'n yeni StoneHouse GY roman AIREL gibi muhteem bir baarya ulamas bir mucize niteliindedir. Daha ilk cümleden itibaren bu genç kadnn öyküsüne dalma ihtiyac hissettim. Daha da önemlisi, onu ahsen tanyormuum gibi hissettim. Bu da onunla birlikte güldüüm, strese girdiim ve aladm anlamna geliyor. Gençlik masumiyeti, inanç, kayplar ve ak üzerine son derece güzel yazlm ve oluturulmu bir kurgu. Gençlerin de yetikinlerin de okumas gereken bir eser." - The Remains, The Innocent ve Concrete Pearl isimli kitaplarn uluslararas Çok Satan Yazar Vincent Zandri

"Bu romann bu türde yazlm kitaplar arasnda en sevdiklerimden biri olduunu söylemekten mutluluk duyuyorum. Bu tür bir roman okuyup da ayaklarmn bu denli yerden kesileceini asla tahmin edemezdim! Her aman yeni kitaplar okumaya istekliyimdir, ancak genellikle bu tür romanlardan uzak dururum. Artk öyle deil! Güzel AIREL'da olduu gibi, bir karakterin öyküsüne kendimi böylesine kaptrp, bir anda sona erdii görürken, uzak durmam mümkün deil. Sayfalar nele

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Rosa , Fantasy Horror e Gothic » Fantasy per bambini e ragazzi , Bambini e Ragazzi » Narrativa » Fantasy e magia

Editore Stonehouse Ink

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 11/08/2016

Lingua Inglese

EAN-13 1230001308624

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Airel: Uyan (Turkish Edition)"

Airel: Uyan (Turkish Edition)
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima