Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Dup o sut de ani, Primul Rzboi Mondial continu s ne fascineze i
s ne îngrozeasc. Acest volum, cu o prefa de profesorul Hew Strachan,
scris de trei istorici de renume, cuprinde luptele de pe toate teatrele de rzboi
i investigheaz câteva dintre povetile neistorisite ale conflictului. Studiaz
umilirea Rusiei la Tannenberg, în timp ce marile btlii de pe frontul
de vest - de pe Somme, de la Ypres, de la Verdun, din pdurea Belleau - i
memorabilele campanii din Palestina, Italia i Africa sunt explorate prin
raportarea la cauzele lor i la fundalul rzboiului.
Noua tehnologie i tactic adoptate în urma stagnrii de pe linia frontului,
care a dus la crearea a sute de kilometri de tranee, sunt dezvluite i
cercetate, autorii explorând în paralel vieile civililor i soldailor prini în
conflictul armat, pe baza unor relatri din surs direct, care ofer o imagine
emoionant i prezint particularitile personale a fiecrei biografii
în peisajul ororilor Marelui Rzboi.

Dettagli

Generi Famiglia Scuola e Università » Libri Scuola

Editore Litera Media Group

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 22/06/2020

Lingua Rumeno

EAN-13 9786069690727

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Ajut-i copilul s învee"

Ajut-i copilul s învee
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima