Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Ak Var Düersen

Destek Yaynlar
pubblicato da Destek Yaynlar

Prezzo online:
2,01

Yazmak, onlarn hayalleriydi. Bir kitapta bulumak ise hayal bile deildi. MasterCamp Yazarlk Akademisi katlmclarnn usta kalemlerden aldklar dersler, güzel bir sona deil, harika bir balangca dönütü. Ortak temas "Yolculuk", "Ak" ve "Yeniden Balamak" olan 17 yazarl bu kitapta, hikâyeli yolculuklar bulacaksnz.

"Sabr ve tutku... Bu kitaba imzalarn atanlar, en çok bu inanç bir arada tutabilirdi... Yolculua böyle bir umutla çktk. Hâlâ yolda olduumuzu söylemeye gerek var m?"

Mario Levi

"Hayat aslnda bir seyahattir, hedef deil. Mutluluk, gidilen yolun üzerindedir, sonunda deil. Sonlar aslnda her zaman yeni balangçlardr. Ak da hiçbir zaman yolun sonunda deildir, yolculuktadr. Öyle olmasa, ak da yolun sonu olurdu ve vakit de geçmi olurdu. Mutlu olmann zaman hiçbir zaman yarn deildir, hep bugündür. Bu kitabn da yolculuunu düündüümde benim için hem mutluluk,hem sahip olmak, hem yaam, hem de ak olduunu görüyorum..."

Uur Bat

"Yaz derslerimde, her zaman yazarn bir meselesi olmaldr derim. Örencilerimizin ak mesele etmeleri beni çok mutlu etti; ne de olsa sevdadan yanayz. Aka dümek de mümkün, akla yükselmek de... Birbirinden farkl üsluptaki bu güzel öykülerle tarafnz seçmek kolaylaabilir."

Gülah Elikbank

"Bu seçkide yer alan bütün yeni yazarlara parlak bir gelecek dilerken, ak üzerine pek çok satr üretmi biri olarak, yeni kuaklarn konuyu nasl ele aldklarn örenmeyi heyecan ve merakla bekliyorum."

Pnar Kür

"Yaadm hiçbir ak, içindeyken ya da ardndan yazdm arknn sözlerini, kendisi yaamçasna söyleyen biriyle karlamak kadar tamamlanm hissettirmedi. Bu sözlenmeden daha güzeli yok kendi hikâyemde. Dilerim, bu kitabn hikâyecileri de sözlensin okurlaryla..."

Sibel Algan

"Yazmak, ancak ak ile kat edilebilen, tek yönlü, uzun bir yol. Tecrübe duyguya, duygu söze, söz yazya, yaz okura ulat m, o ak da o yol da hiç bitmez. Yazma ak bitmez... Yazar adaylarmz içtiler bu iksirden, artk geri dönmek için çok geç..."

Selda Terek

(Tantm Bülteninden)

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Destek Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9786254410406

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Ak Var Düersen"

Ak Var Düersen
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima