Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa


Sandra Marton - Ak ve Kumar

Kadn Savannah, hasta olan küçük kardeini kurtarabilmek için o gece kumarhanede büyük oynamas gerektiini biliyordu. Erkek Kumar, onun için yaam kayna, tutkuydu, kadnlar bile onun ilgisini kumar kadar çekmiyordu.
Uygunsuz teklif Savannah, Sean ile kumar oynuyor ve her eyini kaybediyor!
Sean ona tüm borçlarn silme karlnda son bir oyun teklif ediyor.
Kazanan ak m olacak yoksa kumar m?

Lucy Monroe - Görev Akna

Angela, Crown prensi Zahir'le nianllnn, evlilikle tamamlanmasn çok arzu ediyordu. Safça söz vermi olduu kocasnn, kendisinin yapt gibi onu bekleyeceini sanyordu. Ama eline geçen paparrazi fotoraflar bu gençlik hayalini ykp geçmiti. Görev adna Zahir'in kars olamaz ve bu sevgisiz birliktelie dayanamazd. Onun özgür kalmasna izin vermeliydi... Tek bir artla. Bu gururlu eyh, Angela'yla evlenmeden önce, çok uzun süredir arzuyla hayalini kurduu düün gecesini ona vermeyi kabul edecek miydi?Sayfa Says: 210


Dili: Türkçe
Yaynevi: Harlequin Türkiye

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Harlequin Türkiye

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 29/12/2013

Lingua Turco

EAN-13 9786053390664

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Ak ve Kumar / Görev Akna"

Ak ve Kumar / Görev Akna
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima