Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Akaciedrømme - Morten Ramsland
Akaciedrømme - Morten Ramsland

Audiolibro Akaciedrømme

Morten Ramsland
pubblicato da Lindhardt og Ringhof

Prezzo online:
11,74
13,31
-12 %
13,31

Den 29-arige Mikkel er pa en rejse i Afrikas vilde, sanselige natur, og pa andet ar af rejsen er der tid til at reflektere over hvordan Mikkels liv har formet sig. Han møder forskellige rejsefæller, og til en af dem, amerikaneren Dawn, fortæller han sin historie. En historie om et moderne, dansk liv, fortalt af en følsom, rodløs mand.

Den store modsætningskraft mellem fortællingens nutidsspor og den komplekse fortid driver bogen fremad og længere ind i bade den afrikanske natur og de gribende hjemlige følelser af rastløshed, uforløst kærlighed og manderoller i opløsning.

Bogen kom i 1998 og var den anmelderroste og prisbelønnede forfatters romandebut. Morten Ramsland (1971) er uddannet cand.mag. i Dansk og Kunsthistorie. Han debuterede som forfatter i 1993 med digtsamlingen "Nar fuglene driver bort" og som romanforfatter med bogen "Akaciedrømme" (1998). Han er mest kendt for sin kritikerroste "Hundehoved" (2005), der er oversat til 13 sprog. Han har blandt andet vundet Læsernes Bogpris og De Gyldne Laurbær. Han er inspireret af Salman Rushdie, Gabriel García Márquez og Michael Strunge.

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Lindhardt Og Ringhof

Formato Audiolibro

Durata 07:31.48

Pubblicato 09/10/2023

Lingua Danese

EAN-13 9788727090498

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Akaciedrømme"

Akaciedrømme
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima