Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Csatát veszíthet a szerelem, de a háborút végül mindig megnyeri. 1916, Franciaország. Miután imádott férje, Édouard hadba vonul, Sophie Lefévre egyedül kénytelen gondoskodni családjáról. Német kézre került kisvárosukban új katonai parancsnok jelenik meg, aki tisztjeivel még inkább megkeseríti Sophie életét. S amikor a Kommandant szeme megakad a portrén, melyet Édouard festett ifjú asszonyáról, az események baljós fordulatot vesznek, melynek nyomán Sophie-nak borzasztó nehéz döntést kell hoznia. Közel egy évszázad múltán a varázsos hatású festmény Liv Halston londoni otthonának éke - férjétl kapta nászajándékul. Amikor egy véletlen találkozás következtében fény derül a kép sötét múltjára és valódi értékére, Liv élete fenekestül felfordul. Hamarosan komoly jogi csatározás kezddik, melynek tétje nem csupán a festmény tulajdonjoga, hanem talán Liv boldogsága is. A Mieltt megismertelek világszerte rendkívül népszer szerzjének új kötete egyszerre lélegzetelállító szerelmi történet, háborús történelmi regény és bírósági krimi. Moyes a rá jellemz módon azonnal rabul ejti az olvasót - ezúttal két fiatal asszony bemutatásával, akiket közel egy évszázad választ el egymástól, sorsuk mégis közös abban, hogy egyaránt a végskig küzdenek azért, ami mindennél fontosabb számukra. "Jojo Moyes újabb szívfacsaróan zseniális regénnyel ajándékozott meg minket." (Marie Claire) Olvasson bele: Részlet a könyvbl A Könyvjelz magazin 2013. decemberi számában megjelent cikk: Egy arckép tükrében

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa , Romanzi e Letterature » Rosa

Editore Cartaphilus Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/06/2016

Lingua Ungherese

EAN-13 9789632662978

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Akit elhagytál"

Akit elhagytál
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima