Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Akll Yaama Sanat

Gracian Baltasar
pubblicato da Maya Kitap

Prezzo online:
0,70


Elinizdeki kitap çalarn süzgecinden geçmi ve insanlar yüzyllar boyunca özel hayatta ve i hayatnda nasl baarl olunabilecei konusunda aydnlatm bir felsefe kitabdr. spanyol Cizvit papaz Baltasar Gracián tarafndan 17. yüzylda yazlan bu "yaama sanat rehberi" hepimize arkadalk, liderlik, duygu yönetimi gibi son derece önemli konularda yol gösteriyor. Ayrca bizlere baar ve ahlak arasnda seçim yapmadan, hem ahlakl hem de baarl olmann ipuçlarn veriyor.

Edebiyat ve felsefe tarihçileri tarafndan Hsün Tsu'nun (Sun Tzu) Sava Sanat, Machiavelli'nin Hükümdar ve Lao Tse'nin Erdem Kitab gibi kitaplaryla edeer tutulan bu antsal eser, aydnlanma ve ilerleme üzerine kafa yoran herkese bir ömür boyu elik etmek üzere hazrlanmtr. Yaad dönemde üstleri tarafndan pek de onaylanmayan vaazlar vermi olan Baltasar Gracián, ilk kitaplarnda takma adlar kullanmsa da AKILLI YAAMA SANATI'n her eyi göze alarak kendi adyla yaymlatmtr.

Schopenhauer, Nietzsche ve André Gide gibi düünürler tarafndan ba tac edilen AKILLI YAAMA SANATI birçok dile çevrildi. ngilizce çevirisi 1992'de Washington Post'un çok-satanlar listesinde iki hafta kald ve toplam 200.000 adet satt. Sizin de bu kitab elinizden düürmeyeceinize, ilgiyle okuyacanza inanyoruz.


nce Kapak:

Sayfa Says: 160

Bask Yl: 2012


e-Kitap:

Sayfa Says: 100

Bask Yl: 2012


Dili: Türkçe
Yaynevi: Maya Kitap

Dettagli

Generi Psicologia e Filosofia » Filosofia: Opere divulgative e generali

Editore Maya Kitap

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 07/06/2012

Lingua Turco

EAN-13 2789785882503

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Akll Yaama Sanat"

Akll Yaama Sanat
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima