Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Adamn az hareket etmeye devam ediyordu ama ben uzun süre önce dinlemeyi brakmtm.

Bu i için bana yeterince para ödemiyorlard. mkânsz. teki ikinci günümdü ve kendimi pencereden aaya atmaya hazrdm. Müzik endüstrisi elenceli olur, demilerdi. Cazibeli olur, demilerdi. Yalan söylemiler.

"... anlamas o kadar zor mu? Derdimi sana anlatabiliyor muyum? Ekler dediin, uzun, üzeri çikolata kapl, ortas krema dolgulu bir tatldr. Bu ey deil, bu... bana getirdii yuvarlak ey. TEKRAR," diye kükredi ahmak, gds titrerken.

Masasnda oturan kiisel asistan, koltuunda daha da derinlere gömüldü; belli ki bir sonraki hedef olmamak için elinden geldiince çabalyordu. Haklyd. Muhtemelen o da bu muameleyi hak etmek için yeterince maa almyordu. Saatte yüz dolara sadece bir mazoist bu iten keyif alabilirdi. Çounlukla birkaç ay kadar süren geçici ilerde çalrdm. Yeterince para biriktirebileceim kadar uzun, herhangi bir duygusal ba oluturamayacak kadar ksa süreli iler.

Çounlukla.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Erotica , Famiglia Scuola e Università » Famiglia e Figli » Adolescenti

Editore Leadri Clever

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 03/05/2017

Lingua Turco

EAN-13 9788826058894

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Akn Tonu :Günah ehri"

Akn Tonu :Günah ehri
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima