Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Philip Roth 2006-os regénye egy életút lezárultával veszi kezdetét - nyitánya egy kis zsidó temetben játszódik, ahol az elhunyt fszereplt búcsúztatja a szerény létszámú, megrendült vagy éppenséggel közömbös rokonok alkotta gyásznép. Innen, a halál perspektívájából elevenedik meg a mindvégig névtelen férfi múltja: az ékszerész apa mhelyéhez kapcsolódó boldog gyermekévek, az újabb és újabb szerelmi kalandokra cserélt házasságok kudarcai, az egymást követ mtétek kálváriája, valamint a mind mélyebb magány uralta idskor mindennapos kihívásai. Bonctani perspektívából tárul fel Akárki" profán sorsdrámája, egymásra vetítve élet- és kórtörténetet, a test kérlelhetetlen hanyatlását és a társas kötelékek visszafordíthatatlan erózióját.

A számos nagyregény alkotójaként híres Roth kisregénye súlyos és keser írás: hétköznapiságában letaglózó - s egyben megrázó - történet

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Helikon Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 05/02/2019

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634792543

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Akárki"

Akárki
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima