Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Akta hanetin Tarihi

Ergun Hiçylmaz
pubblicato da Destek Yaynlar

Prezzo online:
1,00

hanet ne makam dinler, ne rütbe... Paadan air-i azama, özetle zenginden yoksula kadar uzanan aldatma, kim bilir bir yerde kiileri de eitliyor.

Ölümü ve sürgünü hiçe sayp, "banda kavak yelleri estiinde" ferman dinlemeyen nice yürekli vardr. Ama yüreklerini dinleyip, ferman dinlemediklerinden ölmülerdir.

ehzade Burhanettin'den Ahmet Mithat Efendi'ye, air Nigar Hanm'dan Abdülhak Hamid Bey'e, Beyolu Gülü Kamelya'dan Nurettin Paa'ya uzanan ve galiba çounlukla hicran dolu ihanet sayfalar vardr. imdi sararm sayfalar çevirebiliriz...

Sayfalarn açtmz bu konu sadece bize mahsus deildir.

Dünyann dört bir yannda kim olursa olsun, akn bu kasrga tarafna yakalanyor. Sari bir hastalk ya da müthi bir virüs ama kimse "bana msn" demiyor.

Henore de Balzac'tan Frida'ya, Charles Dickens'tan Edith Piaf'a kadar bu ihanet kasrgas sürüp gidiyor.

nce Kapak:

Sayfa Says: 268

Bask Yl: 2011

e-Kitap:

Sayfa Says: 147

Bask Yl: 2011

Dili: Türkçe
Yaynevi: Destek Yaynlar

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Autobiografie e biografie letterarie , Storia e Biografie » Biografie Diari e Memorie » Scrittori, poeti e letterati

Editore Destek Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785873228

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Akta hanetin Tarihi"

Akta hanetin Tarihi
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima