Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

"Lewis, Hahailerin çkn, zaferlerini ve ani ölümünü herkesin anlayabilecei bir üslupla anlatyor."
-The New Yorker-

"Eitici, ilginç ve iyi aratrlm bir kitap."
-Dhirendra Vajpey, North Iowa Üniversitesi-

"k ve akl banda bir alim... Lewis, efsanelerin arasndan gerçekleri ustalkla çekip çkaryor."
-Economist-

"Profesör Lewis, her zamanki titizlii, dürüstlüü ve becerikliliiyle bir baarya daha imzasn atyor."
-Times Literary Supplement-

"Hiç kimse slam tarihini Profesör Bernard Lewis kadar büyük bir yetkinlikle, zekice ve okuyucunun edebi zevkine de hitap edecek bir üslupla kaleme alamamtr."
-Sunday Times-

"Assassin" (Hahai; suikastç, katil) bugün Avrupa dillerinde yaygn olarak kullanlan bir sözcük olsa da Arapçadan Bat dillerine geçmesi, "Hahai" adyla bilinen gizli slami tarikatn hem Haçllarn hem de Müslüman kurumlarn yüreine korku sald Haçl Seferleri döneminde olmutur. Elinizdeki kitapta Bernard Lewis, hem Hahai tarikatnn köklerinin izini slam'n ia kolu içinde sürüyor hem de tarikatn öretilerinin, gizemli ve efsanevi lider "eyh-ül Cebel"in yani Hasan Sabbah'n hayat hikayesinin kaydn düüyor. Hahailer tarihte cinayeti planl, sistematik ve uzun vadeli bir ekilde siyasi bir silah olarak kullanan ilk gruptu. Geçen zaman içinde idealleri ve yöntemleri pek çoklar tarafndan taklit edilmitir. Hahailer, tarihin bu ilk teröristleri hakknda yazlm en anlalr, en kolay okunur ve en yetkin çalma kabul edilmektedir.
(Tantm Bülteninden)

nce Kapak:

Sayfa Says: 304

Bask Yl: 2009

e-Kitap:

Sayfa Says: 185

Bask Yl: 2009

Dili: Türkçe
Yaynevi: NoktaKitap

Dettagli

Generi Storia e Biografie » Storia: opere generali » Storia: specifici argomenti

Editore Noktakitap

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785955139

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Alamut Kalesi"

Alamut Kalesi
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima