Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Az Ali és Nino Varázslatos szerelmi történet, a világ egyik legizgalmasabb, különböz népeket és kultúrákat elegyít tájékán játszódó különös love story". Ali Sirvánsir kánnak, egy azerbajdzsáni mohamedán arisztokrata család fiának és a keresztény grúz Nino hercegnnek a szerelme az els világháború eltt kezddik, a háború alatti és közvetlenül utána következ vérzivataros idkben bomlik ki és ér édesbús véget. A Kaszpi-tenger partján fekv Azerbajdzsán, mely olaja miatt egyszer csak az oroszoknak és a nyugatiaknak is oly fontos lett, egyszerre tartozik Ázsiához és Európához, s Ali és Nino szerelmében is találkozik - hol szikrázva összeütközik, hol izgalmasan összesimul - a kétfajta lelkiség és kultúra: Ázsia és Európa más-más hagyománya. Kurban Saidnak" köszönheten egy idre az európai olvasó képes lehet mohamedán szemmel látni a világot, s megértheti, hogy a maga közegében ez ugyanolyan természetes és logikus, mint a mi európai kultúránk, Ali vad ázsiai természete talán még így is borzongatóan idegen marad, de alakja, szerelme, hsi helytállása s tragédiája megható és felkavaró: a történelem vak és kegyetlen erejével szembeszálló ember örök sorsát példázza.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei » Rosa , Religioni e Spiritualità » Narrativa d'ispirazione religiosa , Passione e Sentimenti » Romanzi rosa

Editore Digi-book Magyarország Kiadó Kft.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 15/01/2016

Lingua Ungherese

EAN-13 9789633648865

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Ali és Nino"

Ali és Nino
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima