Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Af forfatteren til bestselleren TJENERINDENS FORTÆLLING og bogen bag Netflix-serien ALIAS GRACE, som havde premiere i november 2017.

I 1843 idømmes sekstenårige Grace Marks livsvarigt fængsel for at være medskyldig i mordet på sin arbejdsgiver og dennes husholderske. Grace kan intet huske fra dagen, hvor mordene fandt sted, og mange er af den opfattelse, at hun er ond eller ligefrem sindssyg. Dr. Simon Jordan, specialist i mentale lidelser, opsøger Grace i fængslet, hvor hun fortæller ham sin historie, og han forsøger at hjælpe hende.

ALIAS GRACE er baseret på virkelige hændelser og er en gribende historie om usle livsvilkår i Irland og udvandringen til Canada samt en fortælling om den usynlige grænse mellem bevidsthed og ubevidsthed.

"Suverænt. Atwoods blanding af fakta og fiktion er enestående." - Jyllands-Posten

"Sproglig kraftfuld og psykologisk fængslende." - Berlingske Tidende

"Ganske enkelt en skøn læseoplevelse." - Politiken

Dettagli

Generi Gialli Noir e Avventura » Romanzi storici , Romanzi e Letterature » Narrativa d'ambientazione storica

Editore Lindhardt Og Ringhof

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 13/10/2017

Lingua Danese

EAN-13 9788711901410

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Alias Grace"

Alias Grace
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima