Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Bayan Hayes'in yeni bir teorisi var. Ona göre benim durumum geçmiimdeki, aklmn derinliklerinde tuttuum travmatik bir hadiseden kaynaklanyor. Bundan kurtulur kurtulmaz tüm gözyalarm akp gidecek, artk iyi olacak ve Onlar'dan bir daha korkmayacam. Hatta beden eitimi yapabilir hale gelecek ve bir daha bu tarz hadiseler yaamayacam. Belki konuabilirim de, düzgünce, düzgün `S'lerle. Fakat dorusu u ki, ona söyleyebileceim tek bir travmatik vaka bile hatrlamyorum. Yani, tabii, bir sürü kötü an yok deil. Ama hiçbiri korkumum sebebi de deil. Sorun Onlar'd. Onlar'dan korkuyordum sadece. Bu kadar basitti.

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa

Editore Pena Yayinlari

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 23/06/2016

Lingua Turco

EAN-13 9786059126472

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Alice ve Sinek"

Alice ve Sinek
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima