Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Allsvenskan enligt Lundh : Makten, pengarna och tystnaden i svensk klubbfotboll

Olof Lundh
pubblicato da Albert Bonniers Förlag

Prezzo online:
6,56

Allsvensk fotboll har aldrig varit hetare. Derbyn drar rekordpublik, spelare säljs för gigantiska summor och Östersunds FK överraskar ute i Europa. Men hur ser det ut på andra sidan spelargången? Vem styr över allsvenskan? Vem bestämmer i klubbarna? Och var hamnar pengarna?

Olof Lundh är den ihärdigaste granskaren av svensk fotboll, den som ställer makthavarna mot väggen och inte ger sig förrän han fått svar på de obekväma frågorna. Han utsågs till årets sportjournalist 2015 och tilldelades Per Wendel-priset som årets nyhetsjournalist 2016. I Allsvenskan enligt Lundh skärskådar han maktspelet i vår mest älskade idrotts högsta serie.

Dettagli

Generi Non definito

Editore Albert Bonniers Förlag

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 28/03/2018

Lingua Svedese

EAN-13 9789100176600

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Allsvenskan enligt Lundh : Makten, pengarna och tystnaden i svensk klubbfotboll"

Allsvenskan enligt Lundh : Makten, pengarna och tystnaden i svensk klubbfotboll
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima