Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

På ett pansarskepp i guld, med en pistol riktad mot stjärnorna, bärgar Martina Lowden det nya millenniets spleen för framtiden. Hennes debut Allt [2006] är ett moderskepp för metallhjärtan, rödvinshjärtan, dandyhjärtan och lejonhjärtan, för bortsprungna katter, anapester och herdinnor. "M" glömmer bara vad hon själv vill glömma. Hon för dagbok, listar och sorterar; saker hon läst, drömt, stickat, shoppat. Hon klipper antika fragment och nätbloggar, blandar samtidslyrik med löpsedlar, riktar stora brev till döda diktare, rimmar "ovisor" och jagar tiden med små sagor.

MARTINA LOWDEN är född 1983 och bor i Stockholm. Dagboksromanen Allt hyllades som en klassiker från allra första utgivningsdag, och tilldelades såväl Borås Tidnings debutantpris som Katapultpriset.

"Det finns en självklarhet hos Martina Lowden som jag avundas henne. Beväpnad med post-it-lappar beklottrade med vittra citat från vittra författare kan hon skåpa ut den samtida lyriken, den samtida prosan och samtiden över huvud taget."
JONAS TRENTE, DAGENS NYHETER

"Vad betyder denna komplexitet? Antingen att jag just har beskrivit en blivande klassiker, eller en alldeles ovanligt omöjlig bok."
HANNA HALLGREN, AFTONBLADET

"Något av det mest upplivande, roliga och intelligenta jag har läst på länge."
EVA JOHANSSON, SVENSKA DAGBLADET

"Här finns meningar och stycken som är så genialiska att man vill spara dem i en liten låda, kunna ta fram och minnas eller visa andra."
NORRA VÄSTERBOTTENS TIDNING

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Modernista

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 27/03/2013

Lingua Svedese

EAN-13 9789174992793

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Allt"

Allt
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima