Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Allt jag borde ha sagt

Anders Timrén - Anne Griffin
pubblicato da Norstedts

Prezzo online:
14,65

Fem skålar, fem människor, fem minnen.

Om du skulle välja ut de fem viktigaste personerna i ditt liv, vilka skulle det vara? Om du skulle utbringa en skål till var och en av dem, vad skulle du säga?

Det här är berättelsen om den 84-åriga irländska lantbrukaren Maurice Hannigan. Under en lördagskväll på Rainsford House Hotel beställer han in fem drinkar och för varje drink håller han ett tal till en nyckelperson i sitt liv. Genom dessa tal berättar han historien om sitt eget liv, om konflikter och ånger, hemligheter, kärlek och framgångar.

En varm roman om att se tillbaka på livet och förstå vad som verkligen betyder någonting.

Dettagli

Generi Non definito

Editore Norstedts

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 22/10/2020

Lingua Svedese

EAN-13 9789113102726

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Allt jag borde ha sagt"

Allt jag borde ha sagt
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima