Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Allt kan hända

Lucy Diamond - Emma Graves
pubblicato da Printz Publishing

Prezzo online:
13,93
14,62
-5 %
14,62

Drottningen av strandläsning är tillbaka med en varm roadtrip-roman!

För Lara och hennes dotter Eliza har det alltid bara varit de tva. Men dagen da Eliza fyller 18 ar vill hon plötsligt ha kontakt med sin pappa. Lara tvingas da avslöja hemligheten hon har hallit gömd för sin dotter hela hennes liv, och samtidigt maste hon aterigen möta sin egen historia.

Eliza vill ha svar, och hos Lara själv väcks manga fragor. Jakten pa sanningen tar dem med pa en roadtrip genom England, och slutligen leder den hela vägen till New York, där allt började en gang i tiden.

Pa vägen har drömmar krossats, och möjligheter gatt förlorade. Men det verkar som att livet fortfarande har nagra överraskningar för Lara och Eliza.

Allt kan hända är en varm och klok feelgoodroman av brittiska stjärnförfattaren Lucy Diamond. En berättelse om kärlek, nya chanser och om de oväntade vägar livet kan föra oss in pa.

Dettagli down

Generi Non definito

Editore Printz Publishing

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 08/05/2024

Lingua Svedese

EAN-13 9789177718451

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Allt kan hända"

Allt kan hända
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima