Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Alpski ratnici

Bernadette McDonald
pubblicato da V.B.Z. d.o.o.

Prezzo online:
19,55

Napisana iz pera višestruko nagraivane kanadske autorice, trenutano jedne od najveih poznavateljica povijesti svjetskog alpinizma Bernadette McDonald, knjiga Alpski ratnici prati uspon slovenskog alpinizma, a dijelom i hrvatskoga (predvoenog Stipom Božiem), od kraja Drugoga svjetskog rata do danas.

Ovo je knjiga o, u svijetu nepravedno prešuivanom, uspjehu slovenskog alpinizma, u kojem smo i mi Hrvati, ponajviše ja, imali udjela. Bernadette McDonald () u ovoj knjizi opisuje zlatno doba slovenskog i hrvatskog alpinizma. Piše o odlascima u gorske predjele Alpa, Patagonije, Stjenjaka, Hindukuša i Himalaje, što je za tadašnje penjae bio izraz želje za dokazivanjem i izlet s onu stranu željezne zavjese koja je tadašnju državu dijelila od ostatka svijeta. Ovo su prie o fantastinim uspjesima u najvišim gorskim masivima na svijetu. Pria o usponima po na više od tisuu metara visokim, najstrmijim i najopasnijim liticama na svijetu do vrhova Makalua, Mt. Everesta, K2, Manaslua, Dhaulagirija... Pria je ovo o uspjesima, ali i tragedijama, jer penjanje po najvišim planinama svijeta, naroito ako je rije o novim smjerovima, na samom je rubu života i smrti. Nažalost, pedeset posto penjaa vrhunskih alpinista moje generacije poginulo je u planinama.

Iz predgovora Stipe Božia

Knjiga Alpski ratnici izvrsno je napisano djelo koje nam pruža analitiki i intiman uvid u bogatu, složenu, u svijetu relativno nepoznatu, povijest slovenskog penjanja i njegov utjecaj na razvoj svjetskog alpinizma."

Viki Grošelj, alpinist i publicist, Slovenija

Moderni alpinizam je britanski izum, ali i srednjoeuropski... Njegovu razvoju pridonijeli su SAD, Japan i posebno zemlje izvan bivše željezne zavjese. Naposljetku, slovenski su penjai cijelu stvar odveli korak dalje."

Reinhold Messner, alpinist i publicist, Italija

Ovo je epska pria na svim razinama; književnoj, povijesnoj i duhovnoj. Ova kronika planinarske kulture smještena u Istonoj Europi, podno Julijskih Alpa, prikazuje alpinizam kao osobnu potragu za nacionalnim identitetom. Još nitko nije uspio objasniti kako su 1970-ih godina alpinisti iz siromašne hladnoratovske sjene, koristei se odjeom i opremom što su je sami izradili (drveni klinovi!), ušli u arenu 8000 metara visokih vrhova. Evo napokon njihove prie!"

Jeff Long, pisac knjige The Wall, SAD

Iako je veina ljudi na karti svijeta jedva može pronai, Slovenija je dala mnoge od najboljih alpinista na svijetu. Bernadette McDonald uronila je u kulturu, obiaje i kontroverze slovenske alpinistike scene i otkrila njezin portret. Njezina najbolja knjiga dosad."

Greg Child, alpinist i publicist, Australija

Dettagli

Generi Ambiente e Animali » Sport e attività nella natura » Alpinismo, arrampicate e scalate , Sport » Atleti e personaggi dello sport » Altri sport , Storia e Biografie » Biografie Diari e Memorie » Sportivi

Editore V.b.z. D.o.o.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 21/12/2018

Lingua

EAN-13 9789535201052

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Alpski ratnici"

Alpski ratnici
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima