Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Als zand tussen mijn vingers

Sophie Tal Men
pubblicato da Kobo Originals

Prezzo online:
9,99

Bretagne meets Grey's Anatomy!

Het blijkt steeds uitdagender om het werk in het ziekenhuis te combineren met een privéleven. De stages in de psychiatrie en de neurochirurgie, de vele diensten die ze moeten draaien, de afzakkertjes in de Vliegenvanger en de vele studentenfeestjes zorgen ervoor dat de relatie tussen Marie-Lou en Matthieu stormachtig verloopt. Een storm die zijn hoogtepunt bereikt wanneer hun familieleden hun patiënten worden. Zal Matthieu in staat blijken zijn angsten te overwinnen en Marie-Lou in zijn leven toe te laten? En zal Marie-Lou op haar beurt leren om het zand door haar vingers te laten glijden?

Een onverbiddelijke liefdesrelatie, een onverbloemd portret van de ziekenhuiswereld. De verhalen over vriendschap en veerkracht zorgen voor een verrassende en hartverwarmende serie.

'Een roman die ons blijft ontroeren en laat lachen, ook door deze lichte maar poëtische pen.' - De krant van La Marne
'Het ruikt naar zeewier, vriendschap en liefde. Kortom, het is een boek waarin we oude bekenden terugvinden die we niet meer willen verlaten.' - Sandrine Dantard, boekhandelaar

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Kobo Originals

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 27/07/2021

Lingua Olandese

EAN-13 9781774535189

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Als zand tussen mijn vingers"

Als zand tussen mijn vingers
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima