Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

*Røg direkte ind som nr 1 på New York Times' bestsellerliste*

Madelines liv ligner ikke nogen andens: "Min sygdom er lige så sjælden, som den er berømt. Jeg er dybest set allergisk over for verden. jeg har ikke været uden for huset i 17 år. De eneste mennesker, jeg nogensinde ser, er min mor og min sygeplejerske."

Alt det ændrer sig, da Olly flytter ind ved siden af. De mailer til hinanden, og da det ikke længere er nok, får han lov at besøge hende. På kort tid forelsker de sig hovekuls i hinanden.
Pludselig er verden inde i boblen ikke længere nok for Madeline - men at bevæge sig uden for den er livsfarligt ...

En historie om hvad det er, der gør livet værd at leve.

Filmrettighederne blev solgt, allerede inden bogen udkom i USA.

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa » Storie d'amore

Editore Lindhardt Og Ringhof

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 28/10/2015

Lingua Danese

EAN-13 9788711462928

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Alt eller intet"

Alt eller intet
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima