Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Amalienborg-interører. Christian VII's palæ

Christian Elling
pubblicato da Lindhardt og Ringhof

Prezzo online:
6,59

Amalienborg er en af Danmarks smukkeste bygninger, men langt fra alle ved, hvordan den kongelige residens ser ud indvendigt. Kunsthistoriker og arkitekturforsker Christian Elling fik i 1945 særlig tilladelse af hans majestæt kongen til at fotografere Amalienborg indenfor, så hele befolkningen kunne se, hvordan en konge boede. Billederne er forsynet med forklaringer og kommentarer af Christian Elling, som får dem til virkelig at komme til deres ret. Christian Thorvald Elling (1901-1974) var en dansk professor, forfatter, kunsthistoriker og arkitekturforsker. Italiensk barokarkitektur var Christian Ellings primære forskningsområde, og i løbet af sit liv foretog han talrige lange rejser til Italien. Christian Elling udgav over 40 bøger om blandt andet italiensk kulturhistorie, klassisk litteratur, dansk kulturhistorie og danske herregårde.

Dettagli

Generi Architettura Design e Moda » Architettura e Urbanistica » Edifici residenziali

Editore Lindhardt Og Ringhof

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 29/06/2021

Lingua Danese

EAN-13 9788726003314

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Amalienborg-interører. Christian VII's palæ"

Amalienborg-interører. Christian VII
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima