Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Vanját, a fiatal tájékoztatási asszisztenst hazájából, Essre városából Amatka zord és fagyos kolóniájába küldik, hogy adatokat gyjtsön a kormány számára. Vanja azonnal megérzi, hogy valami nincs rendben: Amatka lakói furcsán viselkednek, miközben a hatalom mindenütt a felforgató tevékenység nyomait kutatja. Bár a kiküldetése csak rövid idre szól, Vanja beleszeret lakótársába, Ninába, ezért meghosszabbítja látogatását. Eközben akaratlanul is tudomást szerez az egész kolóniát érint, növekv fenyegetésrl. Minden erejével igyekszik eltitkolni, és önhatalmúlag olyan vizsgálódásba kezd, amivel önmagát is bajba sodorja. Karin Tidbeck világában mindenki gyanús, senki nincs biztonságban, és semmi nem egyértelm - még az írott és beszélt nyelv, vagy éppen a valóság szövete sem. Az Amatka lenygöz és végtelenül eredeti m, óda a szabadságról, a szeretetrl és a mvészi teremterrl. Javaslom, hogy ragadj meg egy példányt!" - Ann Leckie. Született klasszikus." - Jeff VanderMeer. Szürreális bemutatkozó regény Margaret Atwood és Ursula K. Le Guin stílusában, egy olyan idegen világról, ahol a nyelv valóban él és ható.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Athenaeum

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 18/11/2017

Lingua Ungherese

EAN-13 9789632937328

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Amatka"

Amatka
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima