Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Amazon ontketend

Brad Stone
pubblicato da Prometheus

Prezzo online:
14,99

Hoe is het mogelijk dat een onlineboekhandel in iets meer dan twintig jaar is uitgegroeid tot een van de allergrootste bedrijven ter wereld? Amazon is het meest winstgevende internetbedrijf op aarde, het is de op één na grootste werkgever van Amerika en CEO Jeff Bezos is de rijkste man van onze planeet. Amazon verkoopt wereldwijd zo ongeveer alles, het maakt eigen films en tv-series, produceert eigen technologie en Jeff Bezos is tegenwoordig ook de eigenaar van een van de beste kranten van Amerika, The Washington Post.
Brad Stone volgt Amazon al twintig jaar en publiceerde er in 2013 al een boek over. Maar met name de afgelopen acht jaar zijn de groei en invloed van Amazon nog groter geworden, ook dankzij corona. Stone vertelt niet alleen het alomvattende verhaal over deze gigantische onderneming, maar ook over de evolutie van eigenaar Jeff Bezos van technerd tot gedisciplineerd miljardair; de man die Amazon met ijzeren vuist regeert, ook als zijn privéleven de roddelbladen beheerst.

Brad Stone is een Amerikaanse journalist voor Bloomberg News, gespecialiseerd in technologiebedrijven. Een van zijn eerdere boeken werd verkozen tot boek van het jaar door onder meer The Washington Post en The Economist.

Over The Upstarts:

`Stone graaft dieper naar het fenomeen van de killer companies. Hij heeft talloze (vroegere) personeelsleden, ontevreden klanten en volgelingen gesproken die zich lieten mobiliseren tegen tegenstribbelende politici en overheidsfunctionarissen in talloze steden die door Airbnb of Uber zijn klemgezet.¿
nrc handelsblad ****

Over The Everything Store:

`Stone vertelt zijn verhaal met autoriteit en verve, en met een berg aan goedgeïnformeerde rapportages.¿
the new york times

`Een misleidend portret van de mensen en cultuur bij Amazon.¿
mackenzie scott, toenmalig echtgenote van jeff bezos, * op amazon

Dettagli

Generi Politica e Società » Sociologia e Antropologia » Antropologia: Opere generali » Sociologia: Opere generali

Editore Prometheus

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 25/05/2021

Lingua Olandese

EAN-13 9789044643152

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Amazon ontketend"

Amazon ontketend
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima