Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Amerika Ontdekken Serie Alaska Reisverslag per staat - Ervaar zowel het gewone als het onbekende

Amber Richards
pubblicato da Babelcube Inc.

Prezzo online:
3,54

Wanneer plaatselijke bewoners een overzicht willen van wat er zoal gebeurt in hun eigen staat ... keren ze zich naar Amber Richards' "Amerika verkennen" serie! Daarom beginnen reizigers nu ook in te pikken op deze waardevolle serie.

Meer dan alleen maar reisgidsen, zijn deze staat-per-staat edities een deur naar de lokale bewoners, de evenementen, de goederen, het eten, zichten, geluiden en personages die je MOET ervaren als je het recht wil om te zeggen:"Ik ben daar geweest!"

Het is niet een typische reisgids in de zin dat de aandacht niet ligt op waar je kan eten en waar je kan verblijven, maar eerder op waar je heen kan gaan en wat je kan ervaren om een authentiek beeld te krijgen van Alaska.

In deze editie werkt Amber samen met een plaatselijke Alaskaan om het fijne te weten van de echte wilde grensstreek van Amerika. Van welbekende attrakties en de geschiedenis erachter, tot de onbekende minder bereisde ervaringen, levert juffrouw Richards U het echte Alaska binnen handbereik! Een tip van de sluier:  Neem beerafweermiddel mee, uw favoriete dansschoenen, watervaste lucifers, een stevig biefstuk mes, en uw favoriete bierkroes. Tot ziens aan de wilde kant. Download uw kopij nu. 

Dettagli

Generi Guide turistiche e Viaggi » Consigli per il viaggio e opere generali , Sport » Altri sport

Editore Babelcube Inc.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 08/06/2017

Lingua Olandese

EAN-13 9781547504039

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Amerika Ontdekken Serie Alaska Reisverslag per staat - Ervaar zowel het gewone als het onbekende"

Amerika Ontdekken Serie Alaska Reisverslag per staat - Ervaar zowel het gewone als het onbekende
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima