Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Aminek álmodom

David Lynch - Kristine McKenna
pubblicato da Athenaeum

Prezzo online:
14,99

Az Aminek álmodom teljesen egyedi könyv, amely betekintést nyújt David Lynch életébe és alkotásaiba a szerz saját szavain, vallomásain, filmes nyelvén, valamint a legközelebbi munkatársai, barátai és családtagjai nyilatkozatain keresztül.
Ez a könyv egyszerre életrajz és memoár: David Lynch elször nyílik meg, hogy elbeszélje életét, amelynek során mindig az volt a legfontosabb számára, hogy kifejezésre juttassa látomásait; és amelynek során szívfájdalmak és vívódások közepette vitte sikerre váratlan és beskatulyázhatatlan mvészeti projektjeit. Lynch lírai, közvetlenül és kötetlenül megfogalmazott bekezdésekben tárja fel élményeit, amelyek életrajzi szakaszokkal váltakoznak - ez utóbbiakat a filmrendez közeli munkatársa, Kristine McKenna írta, miután száznál is több új interjút készített: alanyai a megdöbbenten nyílt exfeleségek, rokonok, színészek, ügynökök, zenészek és más munkatársak voltak, akik saját nézpontjukból mesélték el, hogyan látták az eseményeket.

Az Aminek álmodom mérföldk, egy kötet, amely bemutatja korunk legrejtélyesebb, meghökkenten eredeti mvészének életét és gondolkodásmódját, miközben sorra ismerjük meg a
Radírfej,
Az elefántember,
a Dne,
a Kék bársony,
a Veszett a világ,
a Twin Peaks,
a Twin Peaks: Tz, jöjj velem!
a Lost Highway - Útvesztben,
a Straight Story,
a Mulholland Drive - A sötétség útja,
az INLAND EMPIRE,
és a Twin Peaks: A visszatérés,
titkait, és a mvek hátterében rejl történeteket.

Dettagli down

Generi Arte Beni culturali e Fotografia » Temi e soggetti specifici nell'arte

Editore Athenaeum

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 12/11/2018

Lingua Ungherese

EAN-13 9789632938479

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Aminek álmodom"

Aminek álmodom
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima