Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Amit biztosan tudok

Oprah Winfrey
pubblicato da Édesvíz Kiadó

Prezzo online:
8,34

A filmkritikus Gene Siskel megkérdezte Oprah Winfrey-t: Mi az, amit biztosan tud?" Ez a kérdés arra késztette Oprah-t, hogy számot vessen életével, és az O, The Oprah Magazine-ban elindította Amit biztosan tudok" cím rovatát. Az elkövetkez tizennégy évben hónapról hónapra megjelentetett egy-egy írást a fenti címen. Ezekben az években vonult vissza, és hagyott fel a The Oprah Winfrey Show-val (ami a maga nemében a legnagyobbra tartott msor a televíziózás történetében). Ekkor alapította meg saját televíziós hálózatát, lett Amerika egyetlen fekete milliárdosa, kapott tiszteletbeli doktori fokozatot a Harvardon és Elnöki Szabadság Érdemrendet. Jöttek-mentek életében a barátok és kollégák, ekkor vesztett el házi kedvenceket és nevelt helyettük újabbakat, és ekkor ünnepelte meg ötvenedik, majd hatvanadik születésnapját. Mind ez id alatt végig lelkesít, bölcs tanácsokkal szolgált az élet dolgairól ebben a rovatban. E bölcsességeket és gyöngyszemeket átdolgozott formában, egy kötetben elször veheti kézbe az olvasó. Az Amit biztosan tudok egy gyönyör könyv, tele szívet tápláló felismerésekkel. A témakörökbe foglalt esszék - öröm, rugalmasság, kapcsolatok, hála, lehetség, áhítat, tiszta fejjel, hatalom - ritka bepillantást nyújtanak a világ egyik legkülönösebb asszonyának világába. szinte, megrendít, lelkesít, felemel, ert sugárzó szavaiban az a fajta bölcsesség és igazság csillan meg, amire olyannyira szomjazik minden olvasó. A szerzrl Médiabefolyását felhasználva Oprah páratlan kapcsolatot alakított ki a legkülönbözbb emberekkel szerte a világon. A felsfokban emlegetett, díjnyertes The Oprah Winfrey Show háziasszonyaként és producereként huszonöt éven keresztül szórakoztatta és gondolkoztatta el nézk millióit. Világhír médiajelenség és filantróp, napjaink egyik legnagyobb tiszteletben tartott és legkörülrajongottabb közéleti személyisége.

Dettagli

Generi Salute Benessere Self Help » Mente, corpo, spirito

Editore Édesvíz Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 19/11/2014

Lingua Ungherese

EAN-13 9789635293698

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Amit biztosan tudok"

Amit biztosan tudok
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima