Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Analiza Techniczna Dla Rynku Forex

WAYNE WALKER
pubblicato da Wayne Walker

Prezzo online:
2,99

Analiza Techniczna Dla Rynku Forex przygotuje Ci do rozpoczcia korzystania z analizy technicznej do handlu na rynku Forex i realizowania strategii, które s z tym powizane. Analiza techniczna nie dziaa jednak w próni i ksika omawia szereg innych kluczowych czynników determinujcych skuteczno tradingu.

Ksika zawiera:

- Krótki Poradnik Dotyczcy Analizy Technicznej w Tradingu dla tych, którzy maj mao czasu i chc jak najszybciej rozpocz trading. Wiele z tych technik zostao wykorzystanych przez moich byych studentów do wygrania europejskiego konkursu Nordic Trading.

- Strategiczne taktyki tradingowe do wykorzystania wraz z Twoj now wiedz z zakresu analizy technicznej.

- Szczegóowe kroki jak przej z trybu demo do handlu na ywo. Ta sekcja okazaa si by korzystna dla wszelkiego rodzaju traderów.

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Analiza Techniczna Dla Rynku Forex"

Analiza Techniczna Dla Rynku Forex
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima