Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Mulatságos regény családról, szeretetrl és társadalmi osztályokról, egy éleslátó szerz tollából." - Nick Hornby. New York a szabadság, a vonzó lehetségek, a sokszín kavalkád városa. De biztos, hogy itt minden olyan, amilyennek látszik? Jenny Jackson els regényében a jómódú, kiváló kapcsolatokkal rendelkez brooklyni Stockton családot veszi górcs alá, miközben három ni sorsba pillanthatunk bele. Darley a legifjabb generáció legidsebb tagja. A szívére hallgatott, feladta az állását, az örökségét, hogy minden idejét a gyermekeinek szentelhesse, ám ez talán túl sokat követel tle. Sasha középosztálybeli n Új-Angliából, aki beházasodott a Brooklyn Heightsban él famíliába, férje rokonai emiatt élsködnek tartják. Georgiana, a legfiatalabb lány fejest ugrott egy tiltott kapcsolatba, így hamarosan döntenie kell, milyen ember akar lenni valójában. Az Ananász utca elgondolkodtató, ugyanakkor üdíten szellemes regény a New York-i elit csábítóan könnyed életérl. A szereplk szerethetek, de esendek, igazán nem nehéz azonosulni velük. Felvetdik olvasás közben a kérdés, hogy mindig minden körülmények között ismerjük-e a saját családtagjainkat. Mennyire határoz meg bennünket a vagyon? Milyen rültségeket válthat ki bellünk az els, mindent elsöpr szerelem? A szerz nagy siker els regénye szórakoztató, bohém történet, amely nem csupán kikapcsol, de sokszor elgondolkodtat az emberi természet mélységeirl, és választ ad rengeteg kérdésünkre.

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Central Könyvek

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 04/03/2024

Lingua Ungherese

EAN-13 9789636143701

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Ananász utca"

Ananász utca
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima