Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Spero Lucas har ett nytt yrke. Sedan han kom hem från kriget i Irak har en brottsmålsadvokat anlitat honom för särskilda undersökningar. Lucas är bra på det, och han har skapat sig en alldeles speciell nisch: att leta upp och återta stöldgods, utan att ställa obekväma frågor. Bara han får sin andel fyrtio procent.

När en mäktig knarkboss anlitar Lucas för att ta reda på vem som stulit från hans verksamhet är det hans största uppdrag hittills. Riskerna är avsevärda, liksom den hägrande betalningen. Men innan Lucas har lyckats hitta det stulna knarket har han trasslat in sig i en värld av män vars omoral och våldsamhet får marken att börja rämna omkring honom. Han inser att livsfaran han utsatt sig för inte längre bara gäller honom själv, utan också de människor han älskar.

Andelen är den första boken i en ny serie kriminalromaner av George Pelecanos med Irak-veteranen Spero Lucas i huvudrollen.

GEORGE PELECANOS [f. i Washington D.C, 1957] har länge betraktats som en av vår tids verkligt stora kriminalromanförfattare. Pelecanos är också känd som medförfattare och producent till den prisbelönta tv-serien The Wire.

»Vilken återkomst! Hårdkokt och noir men samtidigt en mänsklig och kärleksfull berättelse om människor som försöker hantera det liv som de fötts till, oavsett om det går åt helvete eller de klarar sig. Andelen måste vara det bästa som Pelecanos skrivit...«
BENGT ERIKSSON, KRISTIANSTADSBLADET

»Miljön, berättartempot, den intelligenta rösten bakom denna hårdkokta story med udd av samhällskritik håller läsaren fången.«
KOMUNALARBETAREN

»Kanske den bästa nu levande kriminalromanförfattaren.«
STEPHEN KING

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei » Gialli, mistery e noir , Gialli Noir e Avventura » Gialli, mistery e noir

Editore Modernista

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 03/05/2012

Lingua Svedese

EAN-13 9789174991727

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Andelen"

Andelen
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima