Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Andenhåndsvidne

Jeffrey Eugenides
pubblicato da Gyldendal

Prezzo online:
10,35

Den første novellesamling af Pulitzer-modtageren Jeffrey Eugenides, forfatter til bl.a. romanerne Jomfruselvmorderne og Middlesex.

Skarpe, indsigtsfulde historier om en række personer, derstår midt i en personlig eller national krise. Vi møder en falleret digter, som er jaloux på andres rigdom under boligboblen i USA og ender som økonomisk bedrager; en pianist, hvis kunstdrømme smuldrer i rollen som far og ægtemand; og en gymnasieelev, der i ønsket om at undslippe sin families stramme regler tager en drastisk beslutning, der vender op og ned på en midaldrende akademikers liv.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei » Racconti e antologie letterarie

Editore Gyldendal

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 29/10/2019

Lingua Danese

EAN-13 9788702277685

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Andenhåndsvidne"

Andenhåndsvidne
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima