Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Angel 2 - Forrådt

L.A. Weatherly
pubblicato da Lindhardt og Ringhof

Prezzo online:
9,15

Kun Willow er i besiddelse af de kræfter, som det vil kræve for at overvinde den ondsindede Englenes Kirke, og kirken skyer ingen midler for at stoppe hende. Men Willow står ikke helt alene. Hun har sluttet sig sammen med Alex, der udover at være veltrænet englejæger, også er blevet Willows kæreste. Men deres kærlighed kan ikke ændre på det faktum, at Willow er halvengel, så da Alex slår sig sammen med en gruppe englejægere, bliver Willow behandlet som en paria, man ikke kan stole på. Willow har aldrig følt sig mere alene ... men så dukke Seb op. Seb er også halvengel, og han har ledt efter Willow hele sit liv.

Willow var overbevist om, at intet kunne rokke ved hendes kærlighed til Alex, men Seb er ... Seb er ligesom hende og ved, hvad hun føler og tænker. Seb komplicerer alt - og samtidig er anden bølge af engle på vej ...

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Fantasy , Fantasy Horror e Gothic » Fantasy » Fantasy per bambini e ragazzi , Bambini e Ragazzi » Narrativa » Fantasy e magia

Editore Lindhardt Og Ringhof

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 14/06/2012

Lingua Danese

EAN-13 9788711404317

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Angel 2 - Forrådt"

Angel 2 - Forrådt
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima