Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Az álmokat több ezer éve kutatják és elemzik. Miközben álmodunk, tudatos énünk kénytelen félreállni az útból, és sokkal nyitottabbá válunk tudatalattink üzeneteire.
Álmaink fontos üzenetet hordoznak, amelyeket nem hagyhatunk figyelmen kívül. Mivel a legtöbb álomfejt könyv a szerz perspektívájából közelíti meg az álmokat, ez könnyen félrevezethet minket sajátunk értelmezésében. Mindig szem eltt kell tartanunk, hogy álmaink saját rendszerünkön" keresztül üzennek nekünk, így saját magunk értelmezése a legjobb útmutató.
A szerzk olyan technikákat sorolnak fel, amelyek pontos betartásával könnyebben felidézhetjük álmainkat, de használhatjuk ket útmutatóként is, hogy kialakítsuk sajátjainkat. Foglalkoznak a különböz szimbólumokkal, állatfajták, színek, tárgyak szerint csoportosítva.
Világszerte emberek százainak tapasztalatai, tanulmányok és interjúk alapján sikerült felfedezni hasonlóságokat, amelyek segítik az álomfejtést, az álmok kategorizálását. Megtudhatjuk, hogyan segítenek minket a problémamegoldó álmok, hogyan szerezhetünk információkat a jövnkre nézve, mely elemek származnak az elz életünkbl, és hogyan üzennek szeretteink álmainkban.
Álmainkban mindig jelen vannak az angyalok, rémálmainkban vigyáznak ránk, és az álmok során közvetített üzeneteik sorsfordítók lehetnek számunkra.
A könyv legfontosabb mondanivalója, hogy csak mi magunk fejthetjük meg álmainkat. Ehhez kíván segítséget és új perspektívát nyújtani a szerzpáros, mindezt a közbeiktatott sok személyes történet miatt rendkívül olvasmányos formában.

Dettagli

Generi Salute Benessere Self Help » Mente, corpo, spirito

Editore Édesvíz Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 31/10/2015

Lingua Ungherese

EAN-13 9789635294022

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Angyali álmok"

Angyali álmok
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima