Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Als de liefde tussen Anna Karenina en graaf Vronski onderwerp wordt van het roddelcircuit, en Anna's echtgenote erachter komt, staan ze voor de beslissing: trouwen of niet? Naarmate de verhouding vordert en wanneer Anna haar man verlaat, wordt ze in de hogere kringen steeds vaker met de nek aangekeken, zeker wanneer ze een kind van Vronski krijgt. De vrijheid die ze zichzelf heeft veroorloofd slaat om in jaloezie als Vronski maar zijn eigen gang blijft gaan. Ze is de controle over hem kwijt, kan zijn losbandigheid niet uit haar hoofd zetten en raakt ten slotte bezitterig op het paranoïde af. Als geen ander laat Tolstoj in Anna Karenina zien dat geen enkele familie, ook niet een negentiende- eeuws adelgeslacht, iets menselijks vreemd is. Hij geeft op een spectaculaire manier vorm aan thema's als schuld, traditie, trouw en schijnheiligheid.

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei » Classici

Editore Uitgeverij G.a. Van Oorschot B.v.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 04/08/2020

Lingua Olandese

EAN-13 9789028276062

Autore down

Lev Nikolaevic Tolstoj  

Lev Nikolaevic Tolstoj

Lev Nikolaevic Tolstoj nasce a Jasnaja Poljana, in Russia, il 9 settembre 1828 da una famiglia di tradizioni aristocratiche, appartenente alla vecchia nobiltà russa.

Questa condizione influenzerà tutta la sua esistenza: da un punto di vista positivo perché avrà opportunità che altri non avranno, ma anche da un punto di vista negativo perché lo distinguerà dagli altri letterati del suo tempo da cui si sentirà spesso escluso.

La madre morirà quando lui avrà solo due anni e dopo0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Anna Karenina"

Anna Karenina
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima