Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Annah, amore mio / Bare i Las Vegas

Angela Bissell - Michelle Conder
pubblicato da Harlequin Mondadori

Prezzo online:
9,10

Annah, amore mio

Plutselig dukker hun bare opp, Annah Sinclair, kvinnen han hadde en lidenskapelig natt med for fem år siden, og forteller at de har en sønn sammen! Luca Cavallari vil ta ansvar og mener at det beste stedet familien kan bosette seg på, er slektsgodset hans på Sicilia. Annah er imidlertid ikke like overbevist. Hun trives godt i London. Hva skal han gjøre for å få Annah til å forstå hvor viktig slekten er for ham?

Bare i Las Vegas

En av Londons mest populære kvinner, Cara Chatsfield, har kommet til Las Vegas for å være vertinne under en stor pokerturnering. Aidan Kelly bryr seg vanligvis ikke om overfladiske jenter som henne, men da Cara, mot sin vilje, brukes som innsats i spillet, må han bare handle. Og vinne! Ganske snart oppdager han at det finnes noe annet bak den vakre partyjentas sprudlende fasade - en sårbar, ung kvinne som snakker direkte til hjertet hans

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa , Romanzi e Letterature » Rosa

Editore Harlequin Mondadori

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/04/2020

Lingua

EAN-13 9789150764345

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Annah, amore mio / Bare i Las Vegas"

Annah, amore mio / Bare i Las Vegas
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima