Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Annars mördar jägarn dig

Sofia Rutback Eriksson
pubblicato da Lind & Co Förlag

Prezzo online:
10,60
11,10
-5 %
11,10

Arvidsträsks lugna höststämning skakas om när en man hittas död vid ett jakttorn i närheten. I samma jaktlag finns Saga Wall, men kan det verkligen vara en av hennes vänner som star bakom det brutala mordet? Och är Saga själv i fara?
Rolf Ström, som lockats tillbaka till polisyrket, samarbetar med polisinspektör Lagerkvist. De kämpar mot klockan för att lösa mysteriet innan fler kommer till skada och för att spara upp en jägare som försvunnit i de vidsträckta skogarna. Trots oron fortsätter livet runt sjön med familjebestyr och Oscars senaste storslagna idé. Samtidigt anlitas byns deckarförfattare, Riita Niemi, för att hjälpa 106-arige Knut att lösa ett annat försvinnande - hans väns oväntade franvaro fran deras arliga pratstund uppe pa Arvidsträskberget.
"Annars mördar jägarn dig" är en pusseldeckare som blandar spänning med hjärta och värme. Det är den fjärde delen i den omtyckta Arvidsträskserien. Sofia har ocksa författat de humorfyllda deckarserierna "Katarinas eminenta detektivbyra" och "Morden runt med Herkules Persson", och har även pabörjat den nya serien "Morden i Glasviken".

Dettagli down

Generi Gialli Noir e Avventura » Gialli, mistery e noir , Romanzi e Letterature » Gialli, mistery e noir

Editore Lind & Co Förlag

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 22/10/2023

Lingua Svedese

EAN-13 9789180525145

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Annars mördar jägarn dig"

Annars mördar jägarn dig
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima