Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Hamilelik ve annelik pek çok kadn için hayatnn en doal aamalarndan biridir. Yavrusunun "yol"da olduunu örenmek, annenin en heyecanl dakikalardr. Bebein rahme dümesi, dokuz aylk süreç boyunca geliimi, bu sürede yaananlar Hepsi ayr bir heyecan, ayr sorumluluk nedenidir. nsan geliiminin en hzl gerçekletii bu dönem ayn zamanda, onun hem kendisine hem de yeni bireye en çok dikkat etmesi gereken dönemdir

Ama her ey bununla da bitmez. Asl i uzun ve meakkatli bu bekleyiin ardndan nihayet yolcunuzun yuvaya varmas ve onu kucanza almakla balar. Çünkü bebeinizin istediiniz ekilde büyümesi, üzülmemesi, salkl gelimesi için sadece sevginiz yetmeyecek. Onun yaamsal faaliyetlerinden, hal ve hareketlerine kadar birçok ey sizin bilgi ve deneyimlerinizle ekillenecektir. Bunun için, yeni aile ferdine gösterdiiniz ilginin yannda onun bedenini tanmanz, vücudunda yaanan olaylarn farknda olmanz, sorunlarla ba edebilmeniz gerekecektir.

Bebeinizin "yol"a çkndan dünyaya geliine kadar olan evreyi adm adm izleyebileceiniz, doumundan sonraki tüm ihtiyaçlarna ve geliimi için gerekenlere de yant bulabileceiniz bu kitap; hamileliiniz boyunca ve sonrasnda en yakn yol arkadanz, tartmasz en güvenilir rehberiniz olacak.

Yaamn iplerini minik ellerinde tutan bebeinizin salkla doup, güzelliklerle büyümesi dileiyle

Ciltli:

Sayfa Says: 280

Bask Yl: 2010

e-Kitap:

Sayfa Says: 4

Bask Yl: 2010

Dili: Türkçe
Yaynevi: Nakka Kitap

Dettagli

Generi Politica e Società » Donne » Maternità , Famiglia Scuola e Università » Famiglia e Figli » Consigli per i genitori

Editore Nakka Kitap

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785924401

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Anne ve Bebein Bakm"

Anne ve Bebein Bakm
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima