Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Anotimpuri de trecere

îrlea Ctlin
pubblicato da ALLFA

Prezzo online:
3,54

Un roman din anii `90 cu aciune care se petrece dup revoluie, iar personajele sunt afectate de schimbri: unul îi transform cârciuma Înfrirea în Tiffanny, un director ajunge ministru mare, o biseric de cartier începe s vând vin pentru populaie, pentru a face rost de fonduri. Esena crii este iubirea dintre personajul principal, jurnalistul Matei i o tip bine care lucreaz la radio i care este cstorit cu un ministru, pe care îl va prsi în cele din urm. Îl va prsi i pe Matei i se va cstori cu un al treilea. Ideea e de anotimpuri de trecere, de schimbare în viaa social româneasc, dar i în destinele oamenilor. Aa cum este România, ciudat i imprevizibil. Cartea e o reeditare, prima ediie a aprut în 1998 la Albatros. Ediia noastr este adus la zi cu un cuvânt înainte al autorului i un dosar critic, la finalul volumului.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Allfa

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 18/06/2016

Lingua Rumeno

EAN-13 9789737245052

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Anotimpuri de trecere"

Anotimpuri de trecere
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima