Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Anti Kanser Yaam Biçimi

Alison Jefferies
pubblicato da The Kitap

Prezzo online:
3,75

"Salk hizmetleri devrimi, yepyeni ve harika bir kitapla devam ediyor... Bu kitap, eriilebilir, bilime dayal, deerli bir kaynak."

- Andrew Weil, Tp Doktoru

"Anti Kanser Yaam Biçimi, milyonlarca insann kansere yakalanma riskini azaltmak veya kanser tehisinden sonra sakalm riskini artrmak için kullanabilecei bilgiyi salyor. iddetle tavsiye ederim!"

- Dean Ornish, Tp Doktoru

"Mükemmel referanslara sahip yazarlarn elinden çkma, hem salk profesyonelleri hem de halk için çok deerli bir rehber."

- Deepak Chopra, Tp Doktoru

"Anti Kanser Yaam Biçimi, kanser riskini azaltacak ve ayn zamanda kanser tedavisi görenlerin yaam kalitesini artracak salk tutumlarn vurgulayan muhteem bir kaynak."

- David S. Rosenthal, Tp Doktoru, Amerikan Kanser Derneinin eski bakan

"Anti Kanser Yaam Biçimi, yaam tarzmz deitirmenin kanserden ve dier büyük hastalklardan kaynaklanan ölümleri azaltabileceini söyleyen bilimsel kant sunuyor. Bu amac baarmak ve her gün daha iyi hissetmek için yaam tarzmz nasl deitireceimizi gösteriyor. Hayatnzn daha iyiye gitmesi için çalan deneyimli profesyoneller bu kitapta salnz gelitirecek reçeteler sunuyor."

- John Mendelsohn, Tp Doktoru, MD Anderson Kanser Merkezinin eski bakan

(Tantm Bülteninden)

Dettagli

Generi Salute Benessere Self Help » Alimentazione e Diete

Editore The Kitap

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9786057950697

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Anti Kanser Yaam Biçimi"

Anti Kanser Yaam Biçimi
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima