Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

`Ik kan me geen beter verhaal of betere verteller inbeelden [] dit boek raakt je in alles.' Jonathan Safran Foer

Dit jaar wordt het aangrijpende boek Antonina's dierentuin (The Zookeeper's Wife) verfilmd door Niki Caro. Het waargebeurde verhaal gaat over Jan Zabinska en zijn vrouw Antonina, die honderden Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog uit handen van de nazi's wisten te houden door tijdelijk onderdak te bieden in verlaten dierenkooien in hun dierentuin.

Het vertelt op onnavolgbare wijze het bewogen verhaal van Antonina, de vrouw van de directeur van de dierentuin in Warschau, en haar gezin. Maar ook dat van de dieren in de dierentuin, de 'tijdelijke' Joodse bewoners die er zich schuilhielden en van Warschau in een allesverwoestende oorlog.

 Wereldwijd zijn er meer dan 500.000 exemplaren verkocht
 Vertaald in 13 landen
 Het boek stond 54 weken in The New York Times-bestsellerlijst

`Ackerman heeft een fascinerend verhaal te vertellen, en dat doet ze met verve [] een van de meest veelbelovende boeken van dit najaar.' Washington Post

`Ackerman schrijft op een prachtige manier schrijnende verhalen.' New York Daily News

`Fris en meeslepend. Ackerman is erin geslaagd een levendig, filmisch geschreven boek te maken.' San Francisco Chronicle

Diane Ackerman is auteur van verschillende fictie- en non-fictiewerken, zoals de bestseller Reis door het rijk der zinnen. Ze woont in de staat New York.

Dettagli

Generi Storia e Biografie » Storia: specifici argomenti » Periodi storici » Storia del XX e XXI secolo » Olocausto, Genocidi e Pulizia etnica » Storia militare

Editore Uitgeverij Unieboek | Het Spectrum

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 05/04/2017

Lingua Olandese

EAN-13 9789000350407

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Antonina's dierentuin"

Antonina
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima