Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Philip Roth 1991-es mve a szerztl már ismers témákat - úgy mint az öregség jelentette fájdalmas próbatételeket, a halállal való elkerülhetetlen szembenézést, a megannyi szakítópróbának kitett családi kötelékek újraértékelését - járja körül, teszi ezt azonban minden korábbinál hangsúlyosabb önéletrajzi vonatkozások mentén. Az Apai örökség az író agytumorban elhunyt ids édesapja utolsó éveit elmesélve nyújt megrázó látleletet arról, miképp alakulhatnak az apa-fiú kapcsolatok egy végzetes betegség árnyékában, illetve hogyan lehet (ha egyáltalán lehet) elfogadni annak tragédiáját, hogy azok, akik az életbe segítettek minket, a szemünk láttára távoznak lépésrl lépésre a nemlétbe.

Roth magyar nyelven most elször olvasható emlékirata megrendít, pátosztól mentes, mégis empátiával teli számvetés azzal, mi marad ránk örökül halottaink után

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Helikon Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 05/02/2019

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634792536

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Apai örökség"

Apai örökség
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima