Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Apple fran insidan: Hur världens största, mest beundrade och hemligaste företag egentligen fungerar

Adam Lashinsky
pubblicato da Modernista

Prezzo online:
8,80

Apple fran insidan avslöjar de hemliga system, riktlinjer och ledarskapsstrategier som gjorde det möjligt för Steve Jobs och hans företag att astadkomma succé efter succé och skapa sig en sadan enorm, kultliknande skara fans världen över.
Om Apple är Silicon Valleys svar pa Willy Wonkas chokladfabrik, sa erbjuder Adam Lashinsky en guldglänsande inträdesbiljett till företaget. I denna ABC-bok i ledarskap och innovation inviger författaren oss i koncept som »DRI« (Apples policy att dela ut varje uppgift till en »Directly Responsible Individual«) och »Topp 100« (en arlig ritual där 100 chefer pa uppgang valdes ut pa ett ordensliknande sätt till en hemlig retreat med Steve Jobs).
Boken bygger pa ett stort antal intervjuer och presenterar en unik inblick i ett företag med en djupt förankrad vision om enkelhet och fokus, men samtidigt med ett stenhart arbetsklimat. Vi far veta hur Apple nyskapar, arbetar med sina underleverantörer och hanterar övergangen till post-Jobs-eran. Till skenet är det en djupdykning i ett enda unikt företag, men lärdomarna om Steve Jobs, om ledarskap, produktutveckling och marknadsföring är universella.
Detta gör Apple fran insidan till en oumbärlig bok för alla som skulle vilja fa in lite av den där speciella Apple-magin i sitt företag, sin karriär eller sitt kreativa projekt.

»Om du är ett riktigt Apple-fan rekommenderar jag att du väljer ut en helg at att läsa den här boken, för sa fort du börjar kommer du inte att kunna lägga den ifran dig.«
BUSINESS INSIDER

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Apple fran insidan: Hur världens största, mest beundrade och hemligaste företag egentligen fungerar"

Apple fran insidan: Hur världens största, mest beundrade och hemligaste företag egentligen fungerar
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima