Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Arkadalar Ev Halim

Tuba Sarunal
pubblicato da Destek Yaynlar

Prezzo online:
0,72

Sosyal medyada en çok paylatmz sözler, "ak-sevgi- efkat" üzerine olanlarken, en çok paylaamadmz erkekler neden "evi-arabas" olanlar?

Doallk üzerine seminer bile düzenleyebilecek erkekler, "çakma sarn- ime dudak" görünce neden gözlerini alamazlar?

Her gün gözümüzün içine kadar sokulan fit vücutlar, belden geriye doru özellikle iirilmi popolar, fenomen olmaya hak kazanm türlü türlü filtrelerden geçmi yüzler varken, kadnn özgüveni ne kadar yüksek, erkein sadakati ne kadar güvenilir olabilirdi?

Bu sanal ortamda belki de en doru yakar; "Kalk kz soanlar dora" diyen anneye aitti ...

Elinizde tuttuunuz bu roman; en sosyal çada asosyal kalan, dünya küçüldükçe içindeki yalnzl ç gibi büyüten insana dair yazlmtr.

Dillere pelesenk olmu "farkndalk" kavramna bir de bu gözle bakmanz dileiyle ...
(Tantm Bülteninden)

nce Kapak:

Sayfa Says: 128

Bask Yl: 2015

e-Kitap:

Sayfa Says: 91

Bask Yl: 2015

Dili: Türkçe
Yaynevi: Destek Yaynlar

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Destek Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789786018550

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Arkadalar Ev Halim"

Arkadalar Ev Halim
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima