Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Melyik arkangyalt vagy mestert hívjam segítségül gondjaim megoldásához? Felhasználhatom-e az istenni energiát az angyali erkkel együtt?

A fenti kérdések rendszeresen felmerülnek Doreen Virtue író-olvasó találkozóin és szellemi foglalkozásain. Doreen szívesen ajánlott volna az érdekldknek egy átfogó, minden részletre kiterjed teológiai mvet, de nem talált ilyet. Ekkor támadt az a gondolata, hogy személyesen pótolja a hiányt, és megírja azt. A kötet megjelenését alapos kutatás elzte meg, s Doreen a kultúrtörténeti adatok összegyjtésénél lényegesen többet tett. Személyesen vette fel a kapcsolatot a könyvében szerepl istenségekkel, amelynek köszönheten minden sora élettel teli lett. A médiumi módszerekkel szerzett értesülései és tapasztalatai közül csak azokról a mesterekrl ír, akikkel személyes találkozásai pozitívak voltak. A könyvben felsorolt minden (összesen hetvenhét) mestert megidézett. Tárgyilagos, mégis érdekfeszíten sokrét jellemrajzot fest róluk. Kiderül, mikor, milyen természet gond megoldásában lehetnek segítségünkre, mikor, miért, miként és melyiküket érdemes megidézni. Az élet számos problémájához nyújthatnak segítséget - többek közt a szenvedélybetegségek leküzdéséhez, a lelki társ megtalálásához, az anyagi gondok megoldásához, a fizikai betegségek gyógyításához, valamint sokféle egyéni és családi konfliktus tisztázásához.
Elfordulhat, hogy fokozott tisztánlátásra volna igényünk, illetve bonyolult helyzetet kellene megoldanunk, ezért Doreen olyan imák szövegét is közli, amelyekkel szükség esetén egyszerre sok segít lényt idézhetünk meg.
A problémákat alfabetikus sorrendben találjuk a könyvben, és az ezeken segíteni tudó istenségek listáját is. Nincs még egy hasonló, lexikon jelleg kiadvány. Nyelvezete egyszer és könnyen érthet. Az istenségek leírásai érdekesek, tömörek, és rengeteg újdonsággal szolgálnak.
Az Arkangyalok és felemelkedett mesterek értünk íródott, érdemes újra meg újra átolvasni és ert meríteni belle mindennapjainkhoz!

Dettagli

Generi Salute Benessere Self Help » Mente, corpo, spirito

Editore Édesvíz Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/03/2017

Lingua Ungherese

EAN-13 9789635296217

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Arkangyalok és felemelkedett mesterek"

Arkangyalok és felemelkedett mesterek
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima