Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Arszen egy átlagos fiú - átlag feletti képességekkel, ha szenvedélyére, a számítógépes játékokra gondolunk.
Függségét felismeri és kihasználja egy forradalmian új játékokat gyártó cég, akiknek Arszen hamarosan els számú tesztjátékosa lesz, miközben valódi élete, iskolai tevékenysége darabokra hullik - de a Játékhoz képest ez semmit sem jelent neki.
Aztán egy napon Arszen gyanakodni kezd, hogy a virtuális valóság határát feszeget játékokat gyártó vállalat célja esetleg valami más lehet, mint amit mondanak neki - és könnyen lehet, hogy nem csupán emberek szórakoztatása a céljuk, hanem egyenesen az univerzum manipulálása

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Fantascienza , Fantasy Horror e Gothic » Fantascienza

Editore Metropolis Media Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 06/05/2020

Lingua Ungherese

EAN-13 9786155158469

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Arszen és a játék hatalma"

Arszen és a játék hatalma
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima