Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Artk Biliyorum

Oprah Winfrey
pubblicato da Doan Novus

Prezzo online:
1,15

Her ey bir mucize, bir lütuf, bir frsat olabilir. Yeter ki, siz öyle görmeyi bilin Artk biliyorum Ne verirseniz size geri gelir.

Oprah Winfrey... Her zaman tek bana ayakta durmay bilmi bir isim. Yaratc bir güç, kendini insan yüreini ve ruhunu anlamaya adam bir bilgelik örencisi, "dilediin hayat yaa" felsefesinin en büyük savunucusu Efsanevi, türünün en yüksek reytingli talk ovu ile Amerika'da yllar yl tarih yazan ve kendi televizyon an kuran Winfrey, Bakanlk Özgürlük Madalyas ve Harvard Üniversitesi'nden fahri doktorayla ödüllendirilmitir. Tüm deneyimlerinden toplad hayat derslerini on dört yldr O yani Oprah Magazine'deki köesinde paylamaktadr.

Artk Biliyorum içten, sahici, ilham veren ve mizah yüklü anlatmyla okurlarn tekrar tekrar dönüp okumak isteyecekleri, hakikatlerle ldayan bir kitap.
(Tantm Bülteninden)

nce Kapak:

Sayfa Says: 200

Bask Yl: 2016

e-Kitap:

Sayfa Says: 199

Bask Yl: 2016

Dili: Türkçe
Yaynevi: Doan Novus

Dettagli

Generi Salute Benessere Self Help » Self Help

Editore Doan Novus

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2790000699738

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Artk Biliyorum"

Artk Biliyorum
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima