Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Arzunun Botanii

Michael Pollan
pubblicato da Domingo Yaynevi

Prezzo online:
2,31

"Okuduunuz okuyacanz her eyden daha büyüleyici." Entertainment Weekly
"Pollan sadece doal yaam üstündeki etkilerimize deil, kendi doamza da k tutuyor. Nefes kesici." The New York Times

Hepimiz ar ile çiçein dansn biliriz; bal yapmak için nektar ve polen toplayan ar ve arya istediklerini vererek genlerini uzaklara yayan çiçek. Büyük resmi göremeyen ar muhtemelen bahçede kendisini özne, yamalad çiçei ise nesne sanyor. Meselenin asl ise u; çiçek ary, polenini çiçekten çiçee tamas için zekice kullanmakta.

Kabul edelim, bitikilerin bizi de ayn ekilde kullanabiliyor olmas aklmzn ucundan geçmiyor. nsan doa ilikisi üstüne yazlm en etkileyici kitaplardan biri kabul edilen Arzunun Botanii'nde Michael Pollan insanlarla evcillemi bitkiler arasndaki çkar temelli ilikiyi büyüleyici bir ekilde sergiliyor. Dört temel insan arzusunu - tatllk, güzellik, sarholuk ve kontrol- bunlar tatmin eden dört bitki -elma, lale, kenevir ve patates- ile ilikilendirip bu bitkilerin nasl insanolunun en temel dürtülerini honut etmek için evrildiini gösteriyor. Ve sayfalar ilerledikçe görüyoruz ki, tpk bizim bu bitkilerden faydalandmz gibi, bitkiler de bizden faydalanyor bu karlkl oyunda.

nce Kapak:

Sayfa Says: 256

Bask Yl: 2011

e-Kitap:

Sayfa Says: 223

Bask Yl: 2011

Dili: Türkçe
Yaynevi: Domingo Yaynevi

Dettagli

Generi Scienza e Tecnica » Argomenti d'interesse generale » Opere generali

Editore Domingo Yaynevi

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785879053

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Arzunun Botanii"

Arzunun Botanii
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima