Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Assassin's Creed: Eretnekség

Christie Golden
pubblicato da Fumax

Prezzo online:
0,00

Új, az Assassin's Creed univerzumában játszódó történet a New York Times bestsellerszerzjétl, Christie Goldentl! A magas rangú templomos, Simon Hathaway miközben egy Jeanne d'Arc oldalán harcoló se emlékeit éli újra, lassanként a múlt olyan titkaira bukkan, amelyek veszélyes következményekkel járhatnak nem csak rá, hanem az egész Templomos Rendre nézve.

Végtelen összecsapás. si bn. Új felfedezés.

Simon, mint a templomosok Bels Szentélyének tagja hideg fejjel és a szokott gyakorlatias hozzáállásával lát munkához az Abstergo Industry történelemkutatási részlegének új vezetjeként.

Azonban csillapíthatatlan kíváncsiságának köszönheten magával ragadja a lehetség, hogy se, a legendás Jeanne d'Arc mellett harcoló Gabriel Laxart emlékein keresztül els kézbl tapasztalja meg a történelmet.

Amikor els projektje részeként belép egy újonnan tervezett Animusba, meglep tényekre bukkan arról, hogy milyen mélyen húzódik a templomosok és az orgyilkosok közötti konfliktus, és hogy mi mindenre képes Gabriel a nért, akit egyszerre szeret és csodál.

És köztük a legveszélyesebb igazságra: Hogy ki az eretnek és ki az igazhit.

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Fantascienza , Fantasy Horror e Gothic » Fantascienza

Editore Fumax

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 14/03/2019

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634700593

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Assassin's Creed: Eretnekség"

Assassin
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima