Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Assassin's Creed - Last Descendants: A kán sírja

Matthew Kirby
pubblicato da Fumax

Prezzo online:
0,00

Owen és barátai vesztettek. Pedig amikor a lehetetlennel dacolva rábukkantak egy si és nagy hatalmú relikvia, a legendás Édenszigony egy darabjára, úgy tnt, semmi sem állíthatja meg ket. Az Édendarab után rajtuk kívül két rivális szervezet, az Orgyilkos Testvériség és a Templomos Rend is kutatott, ám mieltt még bármelyikük rátehette volna a kezét, egy ismeretlen harmadik fél szerezte meg. A tizenévesek csapata menthetetlenül szétesett: Owen és barátja, Javier az orgyilkosok oldalára állt, míg a többiek a templomosokkal tartottak.

Az Édenszigony maradék két darabja még mindig felfedezésre vár, és mindkét titkos társaság kész arra, hogy elmenjen a végskig. A következ darabot jó eséllyel a mongol hadúrral, Batu kán unokájával, Möngke kánnal együtt temették el, akinek a sírját sohasem találták meg. A két ellentétes oldalon álló fiataloknak vissza kell térniük az Animusba, hogy alámerüljenek a háború tépázta mongol Kína szimulációjába és az idvel versenyt futva felkutassák és biztonságba helyezzék a következ Édendarabot, még mieltt az ellenség birtokába kerülne.

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Fantascienza , Fantasy Horror e Gothic » Fantascienza

Editore Fumax

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 14/03/2019

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634700616

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Assassin's Creed - Last Descendants: A kán sírja"

Assassin
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima