Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Atatürk Muhaliflerinden Portreler 2

Yalçn Toker
pubblicato da Toker Yaynlar

Prezzo online:
1,20

  1. Meclis'te, 2. Grup olarak adlandrlan, aralarnda Celalettin Arif Bey, Hüseyin Avni Ula, Ali ükrü Bey, Selahaddin Köseolu, Mehmet ükrü Koç, Salih Yeilolu, Hakk Hami Ulukan, Ziya Hurit gibi kiilerin de bulunduu muhalif milletvekillerinin Atatürk kart konumalar.. Muhalifler, Kurtulu Sava srasnda Atatürk'ün Bakomutanlnn uzatlmamas, hatta milletvekili bile seçilememesi gibi pek çok giriimler sergilemilerdir. Bütün bunlar bu eserde.. Ayrca bu kitaplarda, bu hainliklerin yan sra "Cephelerde aç ve çrlçplak savaan askerin yediinin onda birinin toprak olduu, askerlerin boynuna boyunduruu geçirip kanlar yürüttüü" gibi baka kaynaklarda bulamayacamz bilgilere de ulamaktayz. Mustafa Kemal Paa'nn hangi koullarda Milli Mücadele yaptnn daha da anlalmas için bu eserler mutlaka okunmaldr. Bu arada aada gördüünüz dört ciltlik Atatürk'ün açk ve gizli celse konumalar'ndaki sözlerinin kimlere yönelik olduu da Atatürkmuhaliflerinden portreler'de yer alan konumalarla yaplacak karlatrmayla açklk kazanacaktr.

nce Kapak:

Sayfa Says: 256

Bask Yl: 2011

e-Kitap:

Sayfa Says: 200

Bask Yl: 2011

Dili: Türkçe
Yaynevi: Toker Yaynlar

Dettagli

Generi Storia e Biografie » Storia: opere generali » Storia: specifici argomenti

Editore Toker Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9789754452006

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Atatürk Muhaliflerinden Portreler 2"

Atatürk Muhaliflerinden Portreler 2
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima